Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
BIP » Urząd Miasta » Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne wszczęte po 15 marca 2010 r. » Wyszukiwarka przetargów »

UWAGA
w związku z uruchomieniem nowego serwisu BIP od dnia 4. października 2017 r., aktualne informacje dotyczące tego postępowania znajdziec

Wyszukiwarka ogłoszeń<<

Fundusze Unii Europejskiej
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:

UWAGA
w związku z uruchomieniem nowego serwisu BIP od dnia 4. października 2017 r., aktualne informacje dotyczące tego postępowania znajdziecie Państwo tutaj >> 

"Dostawa, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi wsparcia technicznego Systemu informatycznego Łódzkiej Karty Bibliotecznej" dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek" w latach 2017 - 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury-ZIT
Wartość zamówienia: Powyżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Stan postępowania: W toku
Osoba opracowująca informację: Magdalena Bednarek - Sicińska
Data i godzina publikacji: 2017-08-16 13:30
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu_2017-08-16_1.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2017-09-15_1.pdf
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2017-09-20_2.pdf
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2017-09-20_3.pdf
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2017-09-29_4.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): siwz_2017-08-16_1.pdf
Części załączników do SIWZ: zalacznik_siwz_2017-08-16_1.pdf
zalacznik_siwz_2017-08-16_2.pdf
zalacznik_siwz_2017-08-16_3.pdf
zalacznik_siwz_2017-08-16_4.doc
zalacznik_siwz_2017-08-16_5.pdf
zalacznik_siwz_2017-08-16_6.doc
zalacznik_siwz_2017-08-16_7.pdf
zalacznik_siwz_2017-08-16_8.pdf
zalacznik_siwz_2017-08-16_9.pdf
zalacznik_siwz_2017-08-16_10.pdf
Zmiana SIWZ: zmiana_siwz_2017-09-15_1.pdf
zmiana_siwz_2017-09-20_2.pdf
zmiana_siwz_2017-09-20_3.pdf
zmiana_siwz_2017-09-20_4.pdf
zmiana_siwz_2017-09-20_5.pdf
zmiana_siwz_2017-09-20_6.pdf
zmiana_siwz_2017-09-20_7.doc
zmiana_siwz_2017-09-20_8.pdf
zmiana_siwz_2017-09-29_9.pdf
zmiana_siwz_2017-09-29_10.pdf
zmiana_siwz_2017-09-29_11.doc
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ: zapytania_siwz_2017-09-20_1.pdf
Źródło finansowania przetargu:
Fundusze Unii Europejskiej

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Magdalena Bednarek - Sicińska (2017-08-16)
Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek (2017-08-16)
Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (2017-10-04)

Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 965
Redakcja     Administracja     Powered by  SoftSystems.pl