Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
BIP » Urząd Miasta » Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne wszczęte po 15 marca 2010 r. » Wyszukiwarka przetargów » ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO, którego przedmiotem jest świadczenie usłu
Wyszukiwarka ogłoszeń<<

Fundusze Unii Europejskiej
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO, którego przedmiotem jest świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu funkcjonowania Latarnika Społecznego w ramach projektu pilotażowego pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020)
Wartość zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Stan postępowania: W toku
Osoba opracowująca informację: Bożena Gącik
Data i godzina publikacji: 2017-03-15 15:20
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu_2017-03-15_1.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): siwz_2017-03-15_1.pdf
Części załączników do SIWZ: zalacznik_siwz_2017-03-15_1.pdf
zalacznik_siwz_2017-03-15_2.pdf
zalacznik_siwz_2017-03-15_3.doc
zalacznik_siwz_2017-03-15_4.pdf
zalacznik_siwz_2017-03-15_5.doc
zalacznik_siwz_2017-03-15_6.pdf
zalacznik_siwz_2017-03-15_7.doc
zalacznik_siwz_2017-03-15_8.pdf
zalacznik_siwz_2017-03-15_9.doc
zalacznik_siwz_2017-03-15_10.pdf
zalacznik_siwz_2017-03-15_11.pdf
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ: zapytania_siwz_2017-03-20_1.pdf
Informacja o wyborze oferty: wybor_oferty_2017-04-05_1.pdf
Inne informacje: inne_informacje_2017-03-24_1.pdf
Źródło finansowania przetargu:
Fundusze Unii Europejskiej

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Bożena Gącik (2017-03-15)
Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (2017-03-15)
Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (2017-04-05)

Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 88
Redakcja     Administracja     Powered by  SoftSystems.pl