Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
BIP » Urząd Miasta » Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne wszczęte po 15 marca 2010 r. » Wyszukiwarka przetargów » Opracowanie analizy zagrożeń dla procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w ramach projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obsz
Wyszukiwarka ogłoszeń<<

Fundusze Unii Europejskiej
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: Opracowanie analizy zagrożeń dla procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w ramach projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013- postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Wartość zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Stan postępowania: W toku
Osoba opracowująca informację: Magdalena Bednarek - Sicińska
Data i godzina publikacji: Feb 16, 2015 3:27 PM
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu_2015-02-16_1.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): siwz_2015-02-16_1.pdf
Części załączników do SIWZ: zalacznik_siwz_2015-02-16_1.pdf
zalacznik_siwz_2015-02-16_2.doc
zalacznik_siwz_2015-02-16_3.pdf
zalacznik_siwz_2015-02-16_4.pdf
zalacznik_siwz_2015-02-16_5.pdf
Zmiana SIWZ: zmiana_siwz_2015-02-18_1.pdf
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ: zapytania_siwz_2015-02-20_1.pdf
Informacja o wyborze oferty: wybor_oferty_2015-03-11_1.pdf
Inne informacje: inne_informacje_2015-02-25_1.pdf
inne_informacje_2015-03-24_2.pdf
Źródło finansowania przetargu:
Fundusze Unii Europejskiej

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Magdalena Bednarek - Sicińska (2015-02-16)
Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek (2015-02-16)
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Michalska (2015-03-24)

Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 389
Redakcja     Administracja     Powered by  SoftSystems.pl